Ämbetsbevis och släktutredningar

Församlingskansliet ansvarar för församlingsmedlemmarnas medlemsregister och ger ut ämbetsbevis och gör släktutredningar på beställning. 

Du kan beställa ämbetsbevis via telefon (09) 8050 8292 eller via e-post kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi    

Avgifterna för ämbetsbevis finns i bilagan.

Bild på gamla foton i en låda.