Hindersprövning

Man ansöker om hindersprövning antingen i brudens eller brudgummens församling eller hos magistraten.
Prövningen resulterar i ett hinderlöshetsintyg, som  fås tidigast 7 dagar efter att ansökan inkommit och är i kraft i 4 månader.
När intyget om hinderslöshet är klart kan ni avhämta det från församlingskansliet eller få det hemskickat per post till angiven adress.

Intyget ges till vigselförrättaren i samband med vigselsamtalet.

Man kan sätta igång hindersprövningen genom att tillsammans besöka församlingskansliet för att fylla i en blankett för ansökning om hindersprövning.

Man kan också fylla i blanketten för ansökning om hindersprövning hemma och posta den till församlingskansliet. Om man väljer att fylla i blanketten hemma ska underskrifterna bestyrkas av två vittnen.

Blanketten hittar du här

Bild på två ringar och hindersprövnings blanketten

Tag kontakt

Monica Främling
Församlingssekreterare
 
Camilla Sjöström
Kansliföreståndare