Församlingens hjälpledarutbildning

Hjälpledarutbildningen är för dig som gått skriftskolan och är intresserad av att lära dig mera om den kristna tron, dig själv och om ledarskap.  Den som funderar på de stora livsfrågorna, de mindre vardagliga sakerna, relationerna, ungdomsvärlden och Gud....  


Utbildningen är indelad i två grupper.
Ettorna är de nya hjälpledarna som får sin grundutbildning och tvåorna de äldre som är med i verksamheten för andra, tredje, fjärde, femte…. året


Hjälpledarutbildningen är kostnadsfri och efter genomgången utbildning har du möjlighet att ansöka om hjälpledaruppgifter i församlingens barngrupper, lägerverksamhet och vid andra slag av sammankomster.

De flesta som kommer med i hjälpledarnas skara trivs bra med varandra och uppgifterna och fortsätter så länge det bara är möjligt.

Utbildningen ger en god grund i ledarskapets abc och är mycket uppskattad.

Utbildningen sträcker sig över ett år, så att det också finns tid för praktiska övningar. Programmet görs delvis upp på basen av deltarantal och gruppens erfarenhet av t.ex. vänelevsverksamhet, tränaruppdrag, scouting m.m. Sammanlagda timantalet uppgår till 40 h, vilket betyder att utbildningen också i många gymnasier godkänner som en kurs.

Pennor i en penal