Se också

må 22.10 kl. 11.30 -12.30

Församlingshemmet i centrum

Diakonal sopplunch

Diakonal sopplunch i centrum
må 22.10 kl. 13.30 -15.00

Mikaeligården, Doktorsstigen 5

Seniorgruppen

Seniorgruppen är en samtalsgrupp för män.