Effa

fr 1.2 kl. 13.00

Hörnan

Öppen eftermiddagsklubb

För dig som är i årksurs 3 och 4
Ingen förhands anmälan behövs, det är bara att komma med, ner det passar dig.


Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor, klubbverksamhet för skolbarn samt samarbete med invånarparker i Kyrkslätt.

Se också

to 25.4 kl. 15.00

Hörnan

Hörnan MC

Eftermiddagsklubb
fr 26.4 kl. 13.00

Hörnan

Effa

Öppen eftermiddagsklubb