Effa

fr 1.2 kl. 13.00

Hörnan

Öppen eftermiddagsklubb

För dig som är i årksurs 3 och 4
Ingen förhands anmälan behövs, det är bara att komma med, ner det passar dig.


Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor, klubbverksamhet för skolbarn samt samarbete med invånarparker i Kyrkslätt.

Se också

to 28.2 kl. 10.00 -12.00

Hörnan

Knatterytmik

Kom med för att sjunga och leka tillsammans!
to 28.2 kl. 15.00

Hörnan

Hörnan MC

Eftermiddagsklubb
fr 1.3 kl. 13.00

Hörnan

Effa

Öppen eftermiddagsklubb