Sommargudstjänst på Räfsö

sö 11.8 kl. 12.00

Räfsö lägercentrum

Gudstjänst i St. Nikolaus på Räfsö

m/s Christine II avgår kl. 11:30 från Motaleffs strand.
Köranvisningar: http://www.rafso.fi/13
Retur med m/s Christine II kl. 14:30 från Räfsö.
Om man vill komma med egen båt till Räfsö vänligen
tag kontakt i förväg med Micke Dannberg om lämplig
bryggplats per tel. 040 543 7048.

Vi äter tillsammans lunch och kaffe/te/saft efter gudstjänsten,
10 euro/person.

Transport från centrum ordnas vid behov.
Anmälningar till transport och lunch senast den 8.8 per
tel. (09) 8050 8292 eller per epost kyrkslatts.svenska.forsamling@evl.fi.
Meddela även matallergier!


Se också

sö 27.10 kl. 12.00

Kyrkslätts kyrka

Högmässa

Högmässa med folkdansare & spelmän
lö 2.11 kl. 16.00

Kyrkslätts kyrka

Mässa med parentation

Högmässa med parentation
Alla helgonasdag
sö 3.11 kl. 12.00

Kyrkslätts kyrka

Högmässa

21. söndagen efter pingst