Växelverkans kyrka - kyrkorummet i hjärtat av ett centrum i förändring

on 20.11 kl. 18.00 - kl. 20.00

Växelverkans kyrka - kyrkorummet i hjärtat av ett centrum i förändring Kyrkslätts kyrka

Välkommen till en tillställning som är öppen för alla. Du får höra om och diskutera Kyrkslätts Sankt Mikaels kyrkas historia, teologi och framtid.

Arkitekterna Mikko Bonsdorff och Kati Winterhalter från arkitektbyrån
Okulus Oy presenterar Kyrkslätts kyrkas byggnadshistoria och den
idéskiss över omorganiseringen av kyrkans interiör som samfälligheten
beställt.

Kyrkoherdarna Hannu Suni och Aino-Karin Lovén berättar om kyrkorummets teologi. Kantor Ilona Nyman ansvarar för musiken tillsammans med sång- och instrumentalensemblen Verso. Efter inledningsanförandena har publiken möjlighet att ställa frågor och diskutera. Tillställningen är tvåspråkig.

Tillställningen arrangeras av Kyrkslätts kyrkliga samfällighet, finska och svenska församlingen.

Hjärtligt välkommen!

På bilden Kyrkslätts kyrkas interiör år 1924. Altaret låg då i hörnet av östra och södra korsarmen, där flygeln nu står.

Du kan beställa Kyrkslätts kyrkas byggnadshistoriska inventering om du vill via länken. Boken kostar 85€ (+postkostnader). Boken finns bara på finska.

Blanketten för att beställa byggnadshistoriska inventeringen