Effa

fr 29.11 kl. 13.00

Hörnan

Öppen eftermiddagsklubb

För dig som är i årksurs 3 & 4
Ingen förhands anmälan behövs, det är bara att komma med, ner det passar dig.


Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor, klubbverksamhet för skolbarn samt samarbete med invånarparker i Kyrkslätt.

Se också

fr 24.1 kl. 13.00

Hörnan

Effa

Öppen eftermiddagsklubb
fr 31.1 kl. 13.00

Hörnan

Effa

Öppen eftermiddagsklubb
fr 7.2 kl. 13.00

Hörnan

Effa

Öppen eftermiddagsklubb