Självständighetsdagen tvåspråkig gudstjänst

fr 6.12 kl. 11.30
Kyrkslätts kyrka

Tvåspråkig gudstjänst med kransnedläggning

Tvåspråkig gudstjänst med kransledläggning kl. 11.30
Gudstjänsten börjar kl. 12 i kyrkan