Högmässa kl. 12

sö 5.1 kl. 12.00
Kyrkslätts kyrka

2. söndagen efter jul.
Välkommen på högmässa till St Mikaels kyrka!

Susanna Lönnqvist och Susann Joki