Högmässa kl. 12

sö 2.2 kl. 12.00
Kyrkslätts kyrka

Kyndelsmässodagen
Välkommen på högmässa till St Mikaels kyrka!
Gemensamt Ansvar insamlingen startar.

Gemensamt Ansvar insamlingen startar.
I högmässan deltar Tomas och Maria Höglund med sång.
Lars-Henrik Höglund, Heidi Åberg, Elina Tiiainen.