Högmässa kl. 12

sö 9.2 kl. 12.00
Kyrkslätts kyrka

3. söndagen före fastan.
Välkommen på högmässa till St Mikaels Kyrka!

Susanna Lönnqvist och Susann Joki.