Effa

fr 13.3 kl. 13.00
Hörnan

Öppen eftermiddagsklubb

För dig som är i årksurs 3 & 4
Ingen förhands anmälan behövs, det är bara att komma med, ner det passar dig.