Parentation kl. 16

lö 31.10 kl. 16.00
Kyrkslätts kyrka

Välkommen med på parentationen
Vi tänder ljus för den som som avlidit under året

Joki Susann, Loven Aino-Karin, Wilén Fred, Lönnqvist Susanna
Solisten Anton kukkonen cello
psalmerna.568:1,7, 133, 306.