Gudstjänst

sö 22.11 kl. 12.00
Kyrkslätts kyrka

Välkommen med på Domsöndagen, med temat Kristus, Herre över allting
Gudstjänsten kommer att strömmas på församlingens facebook sida

Åberg Heidi, Lönnqvist Susanna