Kyrkan öppen för bön och ljuständning

on 23.12 kl. 15.00 - 17.00
Kyrkslätts kyrka

Kom till kyrkan för att tända ljus och lyssna till julmusik på orgeln.

Kyrkan är öppen kl.15-17 så du självständigt kan besöka kyrkan för ljuständning och bön samt se på julkrubban och njuta av orgelmusik. Vi följer hygienrekommendationerna, håller distans och använder ansiktsmask då vi inte kan kålla distansen.


Tag kontakt

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, samarbete med lågstadium i Kyrkslätt, vår vänförsamling Risti och lediga jobb inom klubbverksamheten.

Kantor

Mina lediga dagar är oftast torsdagar och fredagar. Du når mig bäst via e-posten

Mitt huvudintresse är sång. 1995 blev jag färdig från Sibelius-Akademin med A-examen och samma år blev jag musikmagister, utöver detta har jag studier inom körledning.

Under fritiden fungerar jag som sånglärare i Sjundeå musikförening, där jag har några elever. Jag är också med i Kyrkslätts operaförening. 

Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor samt klubbverksamhet för skolbarn.