Strömmad gudstjänst

sö 7.2 kl. 12.00

 På församlingens facebook sida

Välkommen med på vår gudstjänst
Gudstjänsten strömmas från St. Mikaels kyrka

Wilén Fred