Långfredagens strömmade gudstjänst

fr 2.4 kl. 12.00
 Församlingens facebook sida

Välkommen med på långfredagens strömmade gudstjänst från S:t Mikaels kyrka

Wilén Fred, Joki Susann