Strömmad gudstjänst

sö 25.4 kl. 12.00
På församlingens facebook sida

Välkommen med på vår gemensamma gudstjänst från S:t Mikaels kyrka

Loven Aino-Karin, Joki Susann