Hur hjälpa ungdomar att må bra?

lö 28.5 kl. 12.00

Kyrkslätts bibliotek Fyyri, Mörnesalen

Ätstörningscentrums experter berättar hur vi kan hjälpa ungdomar att må bra.

Under coronapandemin har ätstörningar bland ungdomar ökat, och symptomen har förvärrats. Ätstörningscentrums föreläsare berättar om ätstörningar, en balanserad kroppsuppfattning och hur man kan hjälpa unga människor i den här situationen. Må bra-föreläsningen är avsedd för ungdomars vårdnadshavare, personer som arbetar med ungdomar, ungdomar och personer som är intresserade av ungdomars välbefinnande. Kampanjtemat för årets Gemensamt Ansvar-insamling ”Bidra till min morgondag” tar upp ungdomarnas nöd och känsla av hopplöshet som bara har ökat på grund av den utdragna coronapandemin och de överraskande krigsnyheterna. Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 hjälper barn och unga som lider av efterverkningarna av coronapandemin i Finland och i katastrofområden runt om i världen. Behovet av hjälp har ökat på grund de globala kriserna. Evenemanget är tudelat. Kl. 12 börjar den svenskspråkiga föreläsningen och kl. 13 den finskspråkiga. Föreläsningen varar ca 45 min. Fritt inträde. Om du vill kan du delta i insamlingen Gemensamt Ansvar via Mobilepay, nummer 37972.

"Förhållandet till kroppen är viktigt för människans helhetsmässiga välmående. Kroppsbildens utveckling påverkas av flera faktorer. Dessa faktorer har inflytande över hur accepterande förhållandet till kroppen blir. Kroppsbilden kan bearbetas genom livet. I ätstörningar ingår ofta en förvrängning av kroppsbilden, men ätstörningar påverkar också mer helhetsmässigt människans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Vi går igenom vanliga ätstörningstecken, samt hur man kan ingripa vid misstänkt ätstörning. De flesta som lider av en ätstörning tillfrisknar."

  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, scouting, verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, samarbete med lågstadium i Kyrkslätt och vår vänförsamling Risti kogudus.