Kyrkslätts svenska församling

Kyrkslätts kyrka

Stallbacken 1, 02400 Kyrkslätt

Öppen Klockan
18.11.2018 kl. 11.00 – 20.00

Vallokalen är tillgänglig.

Uppgifterna grundar sig på de uppgifter, som församlingarna har matat in i resultattjänsten.
Om det finns fel i uppgifterna om vallokalerna, vänligen kontakta din församling.