Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.

Bröllop

Kyrklig vigsel
Gud skapade människan till man och kvinna. Därför är det ett stort ögonblick för de två, när en man funnit en kvinna, och kvinnan en man, och de vill ingå äktenskap, dela sin framtid, men också för släktingar och vänner.

Välja kyrka
I Kyrkslätt finns många alternativ: den 700 år gamla stenkyrkan i kyrkbyn, den stämningsfulla träkyrkan i Haapajärvi. 2000-talets första kyrka i Finland finns i Masaby, modern men symbolrik. Havskapellet i Obbnäs har en vacker vy mot havet. Det lilla, nästan lappländska, kapellet finns på Räfsö. Även Veikkola församlingshem har en kyrksal. 

Hindersprövning
Före vigseln måste man göra s.k. hindersprövning. Det kan man göra i kvinnans hemförsamling eller i en magistrat minst en vecka före vigseln. Prövningen gäller i fyra månader.

Lysning
Idag är detta inte obligatoriskt utan man kan välja om man vill att lysningen skall kungöras i kyrkan. Man kan också komma överens om vilken söndag det sker.

Tala med prästen
Vigseln kan numera utformas på varierande sätt och bl.a. därför är det bra att i god tid tala med den präst man önskar att skall förrätta vigseln. Vi vill gärna träffa paret på "hemmaplan" om möjligt. Det nya vigselformuläret vi har i kyrkan ger möjligheter för släktingar och vänner att medverka i vigselgudstjänsten med sång, musik, textläsning, tal eller bön.

Tala med kantorn
Diskutera gärna med kantorn om musik- och psalmönskemål. Hon/han hjälper gärna till med att välja bland de möjligheter som finns.

Borgerlig vigsel - kyrklig välsignelse
För kyrklig vigsel krävs att åtminstone den ena är skriftskolgången medlem i den ev.luth.kyrkan och den andra tillhör något annat kristet samfund. Om man vigts borgerligt kan man därefter ha en kyrklig välsignelse, som rätt långt utformas som en vanlig kyrklig vigsel.

Språk
Den ökande globaliseringen medför också nya utmaningar i fråga om språkkunskap. Svenska och finska klarar prästerna i Kyrkslätts svenska församling av och i varierande grad även andra språk. De som är närvarande vid vigseln kan också medverka med textläsning.


 

Två stycken vigsel ringar

Gud vill att de gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud.

Läs mer om bröllopet

I inbjudan står till exempel vilka som gifter sig, var det händer, och när.

Läs om bröllopsinbjudan och klädsel

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop

Lite nervöst både i huvudrollerna och som gäst. Hur var det nu igen man skulle göra?

Lä som hur vigseln går till

Före bröllopet träffar man vanligen vigselprästen och kommer överens om arrangemangen. Man blir bekant med prästen, talar om äktenskap och kärlek.

Läs om vigselsamtal

Om man har gift sig borgerligt (civilt) eller i en annan kristen kyrka kan äktenskapet välsignas i en kyrka.

Läs om välsignelse av äktenskap