Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.

Begravning

Ett dödsfall känns ofta tungt för de anhöriga och det kan vara tungt att samtidigt behöva ordna med det praktiska inför begravningen. För andra kan det kännas lättande att få tänka på och göra någonting praktiskt. Om det känns svårt eller utmanande kan man få hjälp av begravningsbyrån och av prästen som ska jordfästa. Man får även tala med prästen om hur jordfästningen kommer att se ut och vad som händer i olika skeden av jordfästningen. Önskemål om musik kan tas upp med prästen som sedan är i kontakt med kantorn, eller direkt med kantorn.
Anhöriga har vanligen också möjlighet, om så önskas, att vara med om kistläggningen. I bårhuset i kyrkan finns ett särskilt avskedsrum, om man vill se den avlidna före jordfästningen.

Jordfästningen sker i den avlidnes hemförsamling eller på den ort där släktingar eller släktgrav finns. I vanliga fall hålls jordfästningen 2-3 veckor efter dödsfallet.

Kistalba

Från församlingen kan man låna en kistalba. Detta är ett vackert kläde som läggs över kistan och passar bra om det är frågan om en senare kremering.
Man kan även koppla samman detta kläde med symboliken av dopdräkt, konfirmandalba, vit brudklänning och även att vi alla är lika inför Gud.
Om alban används, kan man inte ha en stor blomsteruppsättning på kistan, men en enda ros eller någon annan blomma kan vara mycket effektfullt. Man kan lägga blommor runt kistan eller ha ställningar invid sidorna av kistan.

 

Gravläggning


Vid kistbegravning förs kistan efter jordfästningen till gravplatsen. Anhöriga kan välja att själva täcka graven, åtminstone delvis. I annat fall läggs ett skyddöver graven, varpå man kan lägga blommorna.

Vid kremering uppbevaras urnan i Kyrkslätts kyrka tills urnebisättningen sker.


Minnesstund


Minnesstund kan hållas i något av våra församlingshem eller hemma, enligt hur det passar de anhöriga. Präst och kantor deltar om så önskas.

En kista med blommor på båda sidorna