Hörnan MC

För dig som går på åk5-6 och saknar något att göra på torsdag eftermiddag.

Kom med på Hörnan MC, kl. 15-17

Vi träffad mellan ?

Vi funderar och gör tillsammans olika mellanmål och enkla maträtter

Med i klubben ryms 15 deltagare