Beslutföring i församlingarna

Församlingens ärenden bestäms av församlingsmedlemmarna, genom förtroendevalda. Vart fjärde år är det församlingsval, där varje medlem som fyllt 16 år har rätt att rösta. I församlingsvalen väljs förtroendevalda till församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige. Se församlingsvalets (november 2018) resultat i vår församling här!
 

Kyrkslätts kyrkliga samfällighet, var vår församlig hör finns even Kyrkslätts finska församling. Den högsta beslutsbefogenheten har gemensamma kyrkofullmäktige. Mera information om gemensamma kyrkofullmäktige

Ett annat vikigt förtoendeorgan är gemensamma kyrkorådet. Det ansvarar för genomförandet av besluten som gemensamma kyrkofullmäktige gjort. Mera information om gemensamma kyrkorådet

Församlingsrådet i Kyrkslätts svenska församling leder församlingen tillsammans med kyrkoherden, främjar församligens andliga liv och bestämmer om användningen av medel som samfälligheten har gett i budgetmedel.

Församlingsrådet väljs för fyra år i taget genom församlingsval. Den nya mandatperioden är 1.1.2019 - 31.12.2022

Mera information om församlingsrådet

MÖTESTIDTABELL / Höst 2019

Gemensamma kyrkofullmäktige:  :  ti 1.10. och  ti 10.12.

Gemensamma kyrkorådet: 27.8., 17.9., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. och 17.12.

Församlingsrådet /svenska församlingen : To 19.9. , ti 22.10, ons 11.12.

Församlingsrådet / finska församlingen:    måndagar   7.10, 11.11. och 9.12.