Håll om mig – parrelationskurs


Kom med på en parrelationskurs där du lär känna dig själv och din partner bättre och får redskap till en positiv förändring i er relation. Kursen baserar sig på den kanadensiska Sue Johnsons emotionellt fokuserade parterapi och lämpar sig för par som vill förstå sin relation bättre och fördjupa sin gemenskap och närhet. Kursen är intensiv och förutsätter att man kan delta i alla träffar och förbinda sig till arbetet. Par vars relation har stora, olösta problem, eller där det förekommer våld eller missbruk rekommenderas inte att delta i kursen, utan söka sig till parterapi. Före kursstart görs en intervju med alla par. Det finns plats för åtta par.
Kursens första och sista samling sker i Ingå, mellansamlingarna sker online på Teams.


Datum:

• Lördag 15 oktober kl 10-15 (Ingå, Prästgården)
• Måndagarna 24 och 31 oktober och 7 och 14 november kl 18-20 (online, Teams)
• Lördag 19 november kl 10-15 (Ingå, Prästgården)


Innehåll:

Kursen består av föreläsningar, videomaterial, uppgifter och övningar parvis och hemuppgifter. Kursbok är Sue Johnson: Håll om mig. Sju livsavgörande samtal om kärlek. Kursen är gratis. Deltagarna står själva för lunchkostnader och kursmaterial. Vi gör en sambeställning av kursboken.


Kursens teman:

1. Kärleken i nytt ljus – Att förstå kärlek och känslomässig lyhördhet
2. Vad blev det av vår kärlek? Känna igen demondialogerna
3. Hitta de ömma punkterna
4. Gå tillbaka till en jobbig händelse
5. Håll om mig – engagemang och samhörighet
6. Förlåta den som gjort dig illa
7. Skapa närhet genom sex och beröring
8. Hålla kärleken levande


Anmälan från 15 augusti, senast 30 september till yvonne.terlinden@evl.fi, tfn 044 3123 505
Mera information: anja.saloheimo@evl.fi och yvonne.terlinden@evl.fi
Kursledare: familjerådgivarna Anja Saloheimo och Yvonne Terlinden
Arrangörer: Familjerådgivningscentralen Kyrkslätt (Kyrkslätt kyrkliga samfällighet) och Familjerådgivningscentralen Raseborg (Raseborgs kyrkliga samfällighet)