Gravstenar som lutar eller håller på att välta

 

Vi ber de anhöriga kontrollera gravstenarna på begravningsplatserna

                          

På Kyrkslätts begravningsplatser finns det flera gravstenar som lutar och som därmed utgör ett faromoment. Gravstenar som lutar eller håller på att välta är farliga för såväl dem som besöker begravningsplatserna som för personalen. Vi ber de anhöriga kontrollera och rätta upp sådana gravstenar för att undvika skador.

 

Lutande gravstenar bör rättas upp även med tanke på sommarskötseln, eftersom vi på grund av arbetarskyddet låter bli att sköta dessa gravar även om det finns ett gällande skötselavtal.

 

De anhöriga ansvarar för minnesvårdens skick och för att den inte utgör ett faromoment.

 

Kuva: Timo Hormio