Regnbågsduvan är Kyrkslätts församlingars gemensamma, tvåspråkiga ungdomsverksamhet för dig som funderar på hbt+ och religion. Vi träffas för samvaro, förtroliga samtal, diskussion, filmkvällar och gudstjänster. I Regnbågsduvan betonas respekt, sensitivitet och öppenhet. Kontakta församlingspastor Susanna Lönnqvist för mera information eller följ med de här sidorna där också kommande evenemang publiceras.

Både religion och medicin kan hjälpa människor att må bra. Både religion och medicin har förändrats under årens lopp men de har en del gemensamt. Båda har som uppgift att främja jämlikhet och att värna om allt levande på jorden. Både medicin och religion har som uppgift att finnas till för mänskorna under hela deras livslopp. I alla åldrar kan vi få stöd och hjälp av religion och medicin. Det här skall gälla alla mänskor, men ändå tvingas en del grupper konstatera att så inte är fallet. Det här gäller ofta dem som identifierar som hbt+. I Kyrkslätts svenska församling vill vi arbeta för en miljö där alla är välkomna och jämnlika. Målet är en trygg miljö för alla där var och en har en plats, får synas och blir bekräftad i gudstjänstliv och församlingsgemenskap sådan man är. Kyrkans mål för sensitivt bemötande i församlingens ungdomsarbete och konfirmandundervisning finns beskrivna på finska via länken nedan. Ännu har vi inte uppnått målen för en församling som är trygg för alla som identifierar som hbt+ men vårt arbete fortsätter. Du får gärna komma med i detta arbete med tankar och idéer och genom att ta del i verksamheten. Välkommen!

 

Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnissa

 

För dig som vigsel eller välsignelse är aktuell finns kontaktuppgifter här: 

Sateenkaaripapit | Häät : LGBT (wordpress.com)

Ev.lut.kyrkans ställningstaganden i Finland:

Äktenskapslagen - evl.fi

Frågor och svar om äktenskapssynen - evl.fi

Artiklar och insändare inom temats referensramar:

Årets präst Jaana Partti har utfört regnbågsarbete i Berghäll i 20 år - evl.fi

Seili ei ole vain historiaa - Mielipide | HS.fi