Regnbågsduvan kallar vi vårt tvåspråkiga ungdomsarbete för dig som funderar på tro och hbt+. Du ges möjlighet till förtroendefulla samtal och respektfyllda diskussioner och vi bemöter varandra sensitivt.

Vi träffas för samvaro med pyssel, spel, film och mycket annat en gång/ månad i församlingens utrymmen. Vi planerar också ett ungdomsevenemang med mässa för år 2022. 

 

För dig som funderar på äktenskap: 

Sateenkaaripapit | Häät : LGBT (wordpress.com)

Information om evangelisk lutherska kyrkans ställningstaganden:

Frågor och svar om äktenskapssynen - evl.fi

Äktenskapslagen - evl.fi

Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnissa: Publikationen från EVL.fi sidan

Artiklar om hbt+ och evangelisk lutherska kyrkan:

Årets präst Jaana Partti har utfört regnbågsarbete i Berghäll i 20 år - evl.fi

Medicinsk kunskap och religion har stor betydelse för åsiktsbildning och hur vi behandlar varandra, hur vi tar hand om varandra och oss själva. Båda strävar efter att kunna ge stöd och hjälp då människor möter på svårigheter, sjukdom och kris. Båda strävar efter att bemöta allt levande med respekt och jämlikhet. Församlingen vill finnas till för sina medlemmar under hela deras livstid och vi vill dela både glädjestunder och sorgestunder med alla medlemmar på ett jämlikt sätt. I kyrkan har hbt+ grupper bemötts diskriminerande under lång tid. Den ökade medicinska kunskapen lämnar inget utrymme för rättfärdigande av diskriminering i någon form utan visar på mänsklig mångfald och förutsätter jämlikhet i bemötandet. I Kyrkslätts svenska församling arbetar vi aktivt med att främja ett jämlikt bemötande i församlingen vid förrättningar, mässor, själavård och övrig verksamhet. Vi arbetar för trygghet och språklig medvetenhet i församlingens verksamhet, så att alla ska kunna uppleva sig välkommna. Vi tar också del i respektfylld dialog i teman som berör hbt+. 

Regnbågsflaggan som används i många sammanhang kring hbt har sex färger. Rött för livet eller ljuset, orange för helandet, gult för solsken, grönt för naturen, blått för harmonin och lila för det andliga. Allt det här vill också vi i Kyrkslätts svenska församling främja i vårt arbete.