Församlingens hjälpledarutbildning

Hjälpledarutbildningen är för dig som gått skriftskolan och är intresserad av att lära dig mera om den kristna tron, dig själv och ledarskap.  För dig som funderar på de stora livsfrågorna, vardagens utmaningar och glädjeämnen, relationer, Gud m.m.

Utbildningen ger en god grund i ledarskapets abc och är indelad i två grupper. Ettorna är de nya hjälpledarna som får sin grundutbildning och Tvåorna de äldre som är med i verksamheten för andra, tredje, fjärde, femte…. året

Utbildningen sträcker sig över ett år, så att det också finns mycket tid för diskussion, gemenskap och varierande praktikuppgifter.

Programmet görs delvis upp på basen av deltagarantal och gruppens erfarenhet av t.ex. vänelevsverksamhet, tränaruppdrag, scouting m.m.

Efter genomgången utbildning har du möjlighet att ansöka om hjälpledaruppdrag i församlingens olika verksamheter och på så vis få ökad arbetserfarenhet.

Det totala timantalet uppgår till 40 h, vilket bland annat innebär att utbildningen i många gymnasier godkänns som en valfri kurs.

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan