Dagskriftskolan

 

Konfirmandgrupp: Dagkonfirmander

Konfirmationsövning: 19.4.2023 kl. 15.15-16.45

Konfirmation: 23.4.2023 i S:t Mikaels kyrka kl. 12

 

Följande samlingar är klara och uppdatering av guppens övriga program på kommande

25.10.2022 kl. 15.15-16.45 i S:t Mikaels kyrka

27.11.2022 kl. 12 Gemensam mässa i S:t Mikaels kyrka. Föräldrarna inbjuds att delta i mässan tillsammans med konfirmanden

8.1.2023 kl. 12 Gemensam mässa i S:t Mikaels kyrka. Faddrarna inbjuds till att delta i mässan tillsammans med konfirmanden

14.1.2023 kl. 12-14.30 i Masaby kyrka.

 

Samling med gemensamt program för konfirmander och föräldrar            

5.2.2023 kl. 12 Gemensam mässa i S:t Mikaels kyrka

29.3.2023 kl. 18 Ung kvällsmässa i S:t Mikaels kyrka