Dagskriftskolan

 

Samling 1: information om skriftskolan och nattvardsundervisning. Konfirmanderna får sina skribahäften.

Tisdag 6.11 kl. 15-17, samling i St Mikaels kyrka

 

Lördag 15.12, skribadag för konfirmander och föräldrar i Masaby kyrka

Konfirmanderna samlas i kyrkan kl. 10 och föräldrarna välkomna till föräldraträff kl. 12.30.

Under eftermiddagen gemensamt arbetspass för konfirmander och föräldrar.

Mer detaljerad information postas inom november.

 

Samlingstider:

 

16.1. Samling kl. 15-17 på Hörnan

29.1. Samling, kl. 15-17 på Hörnan

30.1. Samling inklusive B&C temasamling, kl. 15-17 på Hörnan

 

12.2. Samling, kl. 15-17 på Hörnan

24.2. Samling, kl. 14.30 på Hörnan och deltar i mässan kl. 17. Avslutas senast 18.30

 

5.3. Kyrkan med fem sinnen, kl. 15-17 St Mikaels kyrka. För intresserade, ger övrig underskrift

6.3. Samling inklusive B&C temasamling, kl. 15-17 på Hörnan

12.3. Samling, kl. 15-17 på Hörnan

 

1.4. Samling, kl. 15-17 på Hörnan

17.4. Samling, kl. 15-17 på Hörnan

29.4. Konfirmationsövning, kl. 15-17 samling på Hörnan

 

Konfirmation: 5.5.2019