Dagskriftskolan

 

Konfirmandgrupp: Dagkonfirmander

 

Uppdaterade datum:

8.1 kl.12 mässa på dopets söndag i kyrkan. Faddrarna välkomna med (frivilligt deltagande).

15.1 kl. 10.30 - 15.00, samling i Hörnan. 

29.1 kl. 10.30 - 15.00, samling i Hörnan. 

4.3 kl. 09.45-14.00, samling i Masaby kyrka. 

25.3 kl. 13.00-18.00, samling i Ellen. 

29.3.2023 kl. 18 Ung kvällsmässa i S:t Mikaels kyrka (frivilligt deltagande)

17.4 kl. 15.00-17.00, samling i centrum kyrkan för konfirmationsövning.

23.4 kl. 11.30-13.30, samling i centrum kyrkan för konfirmationsmässa