Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.

Dagskriftskolan

 

Konfirmationsövning: 28.4.2020, kl. 15-17 i st Mikaels kyrka

Konfirmation: 3.5.2020, kl. 12 i st Mikaels kyrka

 

Konfirmandernas samlingar:

Samling 1          11.11.2019, kl. 15-17. Samling vid st Mikaels kyrka.

Samling 2          20.11.2019, kl. 15-17. Samling på Hörnan.

Samling 3          1.12.2019 kl. 12-14 Gemensam högmässa i Kyrkslätts kyrka.

Samling 4          12.1.2020, kl. 12 (Dopets söndag)

                            Faddrarna inbjuds att delta i mässan tillsammans med konfirmanden.

Samling 5          Gemensamt Ansvar

Dagläger           19-23.2.2020, närmare information på kommande.