Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.

Tips för underskrifter

Här finns tips på var du som konfirmand får underskrifter, speciellt de som räknas till övrig verksamhet. Gudstjänster och mässor som nämns här är de som till innehållet erbjuder något utöver det vanliga, annars enklast följa församlingens officiella annonsering. Sidan uppdateras regelbundet.

Underskrifter kan också samlas vid evenemang ordnade av andra församlingar än hemförsamlingen.

 

Kom ihåg att det är EN underskrift per övrig verksamhetsform och att du får de följande får du från andra verksamhetsformer. Likaså räcker det med EN Gudstjänst per dag. På så sätt upplever du mer och samlar större erfarenhet. 

Fördela insamlandet jämnt över tiden 1.12.2019 – 30.4.2020 och kom ihåg att regelbundet säkra dina underskrifter
 

Förkortningar:

Gtj = Gudstjänst /Mässa     Ö = Övrig verksamhet

 

Mars

 

11.3   Biljard & Chill (Ö), Hörnan kl. 15-17 – Tema: Skriba sånger

18.3   Biljard & Chill (Ö), Hörnan kl. 15-17

20.3   Tvåspråkig ungdomskväll (Ö), öppet kl. 18-22 i Ellen

23.3   Sång och bön (Ö), St Mikaels kyrka kl. 18.30

25.3   Biljard & Chill (Ö), Hörnan kl. 15-17 - Tema: Earth Hour