Tips för underskrifter

Här finns tips på var du som konfirmand får underskrifter, speciellt de som räknas till övrig verksamhet. Gudstjänster och mässor som nämns här är de som till innehållet erbjuder något utöver det vanliga, annars enklast följa församlingens officiella annonsering. Sidan uppdateras regelbundet.

Underskrifter kan också samlas vid evenemang ordnade av andra församlingar än hemförsamlingen.

 

Kom ihåg att det är EN underskrift per övrig verksamhetsform och att du får de följande får du från andra verksamhetsformer. Likaså räcker det med EN Gudstjänst per dag. På så sätt upplever du mer och samlar större erfarenhet. 

Fördela insamlandet jämnt över tiden 1.12.2019 – 30.4.2020 och kom ihåg att regelbundet säkra dina underskrifter
 

Förkortningar:

Gtj = Gudstjänst /Mässa     Ö = Övrig verksamhet


 

December

   4.12                  Julpyssel på Hörnan (Ö), öppet kl. 13-17       

13.12                  Luciakröning (Ö), st Mikaels kyrka kl. 17.15

                            Ungdomskväll i Ellen kl. 18-22, tillsammans med finska församlingen

14.12                  Julpyssel i Ellen (Ö), öppet kl. 10-14

15.12                  Vi sjunger de vackraste julsångerna (Ö), Masaby kyrka kl. 15

19.12                  O Helga natt – julkonsert (Ö), st Mikaels kyrka kl. 19

24.12                  Julbön med små och stora (Gtj), st Mikaels kyrka kl. 14.30

                             Julbön (Gtj), st Mikaels kyrka kl. 15.30

                             Julbön (Gtj), Haapajärvi kyrka kl. 17

25.12                  Julotta (Gtj), st Mikaels kyrka kl. 8

26.12                  Vi sjunger barnens vackraste julsånger (Ö), st Mikaels kyrka kl. 16

 

 

Januari

 1.1                      Tvåspråkig högmässa (Gtj), st Mikaels kyrka kl. 10

 6.1                      Vi sjunger de vackraste julsånger (Ö), Haapajärvi kyrka kl. 16

10.1                     Ungdomskväll i Ellen kl. 18-22, tillsammans med finska församlingen