Tips för underskrifter

Här finns tips på var du som konfirmand får underskrifter, speciellt de som räknas till övrig verksamhet. Gudstjänster och mässor som nämns här är de som till innehållet erbjuder något utöver det vanliga, annars enklast följa församlingens officiella annonsering. Sidan uppdateras regelbundet.

Underskrifter kan också samlas vid evenemang ordnade av andra församlingar än hemförsamlingen.

 

Kom ihåg att det är EN underskrift per övrig verksamhetsform och att du får de följande får du från andra verksamhetsformer. Likaså räcker det med EN Gudstjänst per dag. På så sätt upplever du mer och samlar större erfarenhet. 

Fördela insamlandet jämnt över tiden 1.12.2019 – 30.4.2020 och kom ihåg att regelbundet säkra dina underskrifter
 

Förkortningar:

Gtj = Gudstjänst /Mässa     Ö = Övrig verksamhet


 

Januari

10.1                     Tvåspråkig ungdomskväll (Ö), öppet kl. 18-22 i Ellen

12.1                     Högmässa (Gtj) St Mikaels kyrka kl. 12, konfirmanderna med faddrar deltar

13.1                     Sång och bön (Ö), St Mikaels kyrka kl. 18.30

15.1                     Biljard & Chill (Ö), Hörnan kl. 15-17

22.1                     Biljard & Chill (Ö), Hörnan kl. 15-17 - Tema: Film/Drama med prästen

                             Esbo församling: Ungdomsmässa (Gtj) i Olars kyrka kl. 19

27.1                     Sång och bön (Ö), St Mikaels kyrka kl. 18.30

29.1                     Biljard & Chill (Ö), Hörnan kl. 15-17

31.1                     Tvåspråkig ungdomskväll (Ö), öppet kl. 18-22 i Ellen

 

 

Februari

 

2.2                       Högmässa med GA öppning, kl. 12 i St Mikaels kyrka, Tomas och Maria Höglund medverkar med sång.

5.2                       Biljard & Chill (Ö), Hörnan kl. 15-17 – Tema: Gemensamt Ansvar kl. 15.30-16.30

10.2                     Sång och bön (Ö), St Mikaels kyrka kl. 18.30

12.2                     Biljard & Chill (Ö), Hörnan kl. 15-17

24.2                     Sång och bön (Ö), St Mikaels kyrka kl. 18.30

26.2                     Biljard & Chill (Ö), Hörnan kl. 15-17 - Tema: Fasta, vad är det?

28.2                     Tvåspråkig ungdomskväll (Ö), öppet kl. 18-22 i Ellen