Tips för underskrifter

 

På den här sidan publiceras tips på evenemang i både vår egen församling och i närregionen, för att underlätta konfirmandens insamlande av underskrifter och då speciellt de tre som inte är gudstjänster.

Ta som vana att alltid se närmare info på arrangörens hemsida eller annan infokanal, på så sätt får du också veta eventuella ändringar och restriktioner. Om ingen arr. nämns är det vår egen församlings evenemang.

Kom ihåg att samlandet av underskrifterna inte handlar om snabbhet utan om erfarenhet av olika slags församlingsevenemang och det under varierande tider i kyrkoåret. Passen samlas in efter påsktiden.

De nya restriktionerna innebär att konfirmanderna är välkomna att på angiven plats delta i gudstjänster och övriga samlingar. Det här betyder att påteckningar fås genom att fysiskt delta i evenemang, inte längre genom deltagande på distans.

Följ den egna konfirmandgruppens program och församlingens annonsering. Kom ihåg att underskrifter också kan samlas från andra församlingars evenemang

17.3. Ungdomssamling i Ellen, öppet kl. 15-17

Program kl. 15.30 – 16.30, vi bekantar oss med insamlingen Gemensamt Ansvar och diskuterar kring temat ”Bidra till min morgondag”. Vad säger unga röster i Kyrkslätt?

26.3 Bössinsamling för Gemensamt Ansvar i Citymarket, kl. 10-14

         Pst. konfirmander, ännu finns möjlighet anmäla sig med som insamlare för en timme.

                 anmäl dig till Anna, nu innan alla platser bokats.

 

28.3 Sång o Bön i S:t Mikaels kyrka kl. 18.30

   9.4 Påskpyssel i Ellen, kl. 10 -14 (1h)

12.4 Kvällsmässa i stilla veckan, S:t Mikaels kyrka kl. 18

        Musikinslag av Tomas och Maria Höglund

13.4 Toner i ljus och gestalt, konsert i S:t Mikaels kyrka kl. 19

 

I Esbo:

26.3 Klimatmässa i Esbo domkyrka kl. 19-20

  3.4 Mässa med stilla musik i Olars kyrka kl. 17

         Bön - CandiMini (barn- o ungdomskör) välgörenhetskonsert för Ukraina i Esbo domkyrka kl. 18