Piispala   

 

Lägertid: 17-22.2.2019

Plats: Piispala

Konfirmation: 5.5. kl. 12 i St Mikaels kyrka

 

Föräldrasamling med lägerinformation:  torsdag 17.1. på Hörnan kl. 18.30-20

 

Samling 1: information om skriftskolan och nattvardsundervisning. Konfirmanderna får sina skribahäften.

Tisdag 6.11 kl. 15-17, samling i St Mikaels kyrka

 

Lördag 15.12, skribadag för konfirmander och föräldrar i Masaby kyrka

Konfirmanderna samlas i kyrkan kl. 10 och föräldrarna välkomna till föräldraträff kl. 12.30.

Under eftermiddagen gemensamt arbetspass för konfirmander och föräldrar.

Mer detaljerad information postas inom november.