Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.

Piispala   

 

Lägertidpunkt: 16 - 21.2.2020

 

Konfirmationsövning: 28.4.2020, kl. 15-17 i st Mikaels kyrka

Konfirmation: 3.5.2020, kl. 12 i st Mikaels kyrka

 

 

Konfirmandernas samlingar:

Samling 1          11.11.2019, kl. 15-17. Samling vid st Mikaels kyrka.

Samling 2          1.12.2019 kl. 12-14 Gemensam högmässa i Kyrkslätts kyrka.

Samling 3          14.12.2019, kl. 10-15.30 Gruppbildningsdag

                            Samling i Masaby kyrka. Föräldrarna inbjudna till kl. 12.30

Samling 4          12.1.2020, kl. 12 (Dopets söndag)

                            Faddrarna inbjuds att delta i mässan tillsammans med konfirmanden.

Samling 5          21.1.2020, kl. 15-17, lägerinformation på Hörnan

Samling 6          Gemensamt Ansvar

Samling 7          17.4.2020, kl. 15-17. Samling vid st Mikaels kyrka.

Samling 8          19.4. kl. 11.45-15, i st Mikaels kyrka, gemensam mässdag

 

 

Till Föräldrarna:

1.12.2019          Välkomna till högmässan på första advent, st Mikaels kyrka kl. 12

                            Efteråt glöggservering och möjlighet möta varandra och konfirmandteamet.

 

14.12.2019        Välkomna till Masaby kyrka för program tillsammans med konfirmanderna.

                             Kaffe kl. 12.30, gemensamt program kl. 13 och avslutande andakt. Dagen slutar 15.30.

 

13.1.2020          Föräldrasamling med lägerinformation kl. 18.30-20 på Hörnan