Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.

Räfsö 1

 

Lägertidpunkt: 24 - 30.6.2020

 

Konfirmationsövning: 12.8.2020, kl. 15-17 i st Mikaels kyrka

Konfirmation: 16.8.2020, kl. 12 i st Mikaels kyrka

 

 

Konfirmandernas samlingar:

Samling 1          12.11.2019, kl. 15-17. Samling vid st Mikaels kyrka.

Samling 2          1.12.2019 kl. 12-14 Gemensam högmässa i Kyrkslätts kyrka.

Samling 3          12.1.2020, kl. 12 (Dopets söndag)

                            Faddrarna inbjuds att delta i mässan tillsammans med konfirmanden.

Samling 4          Gemensamt Ansvar

Samling 5          8.3. kl. 11.45-15, i st Mikaels kyrka, gemensam mässdag

Samling 6          17.4.2020, kl. 15-17. Samling vid st Mikaels kyrka.

Samling 7          13.5.2020, kl. 15-17, lägerinformation på Hörnan

 

Till Föräldrarna:

1.12.2019          Välkomna till högmässan på första advent, st Mikaels kyrka kl. 12

                            Efteråt glöggservering och möjlighet möta varandra och konfirmandteamet.

 

4.5.2020            Föräldrasamling med lägerinformation kl. 18.30-20 på Hörnan