Räfsö 2

 

Lägertid:  11-17.6.2019

Plats:  Räfsö

Konfirmation:  25.8.2019 kl. 14 i St Mikaels kyrka

 

Föräldrasamling med lägerinformation:  torsdag 2.5.2019 på Hörnan kl. 18.30-20

 

Samling 1: information om skriftskolan och nattvardsundervisning. Konfirmanderna får sina skribahäften.

Måndag 12.11.2018 kl. 15-17, samling i St Mikaels kyrka