Räfsö 3

 

Lägertid:  1-7.7.2019

Plats: Räfsö

Konfirmation:  1.9.2019 kl. 12 i St Mikaels kyrka

 

Föräldrasamling med lägerinformation:  måndag 13.5.2019 på Hörnan kl. 18.30-20

 

Samling 1: information om skriftskolan och nattvardsundervisning. Konfirmanderna får sina skribahäften.

Tisdag 20.11.2018 kl. 15-17, samling i St Mikaels kyrka