Tips för underskrifter

 

Här finns tips på var du som konfirmand får underskrifter av, speciellt de övriga.
Kom ihåg att det är EN övrig underskrift/verksamhet och de följande får du från andra verksamhetsformer. På så sätt upplever du mer.
Kom ihåg att aldrig fler en 1 per dag och att de är gämt fördelade mellan december-april

U = Gudstjänst /Mässa & u = Övrig samling

Är det en övrig samling du saknar, kan du välja att delta på någon av dessa som är satta som nåndera (U/u)
Tillfällen som räknas som nåndera, är speciella och kan därför räknas till en övrig samling fast det är en gudstjänst/högmässa

 

 

Tips på Övriga samlingar = u

 

4.2 Öppet hus i Ingå kl. 15-19

6.2 Ungdomskväll i Sode i Esbo kl. 17-20

7.2 Sång och Bön i Kyrkslätts kyrka kl. 18.30

8.2 Ungdomskväll i Grankulla kl. 18-21

11.2 Öppet hus i Ingå kl. 15-19

11.2 Ungdomskväll i Sode i Esbo kl. 17-20

18.2 Öppet hus i Ingå kl. 15-19

21.2 Sång och Bön i Kyrkslätts kyrka kl. 18.30

22.2 Ungdomskväll i Grankulla kl. 18-21

25.2 Öppet hus i Ingå kl. 15-19

26.2 Ungdomskväll i Sode i Esbo kl. 17-21

 

Biljard och Chill på onsdagarna kl. 15-17 på Hörnan

Vi uppdaterar listan efterhand när vi hittar nya tips!