Tips för underskrifter

 

Här finns tips på var du som konfirmand får underskrifter av, speciellt de övriga.
Kom ihåg att det är EN övrig underskrift/verksamhet och de följande får du från andra verksamhetsformer. På så sätt upplever du mer.
Kom ihåg att aldrig fler en 1 per dag och att de är gämt fördelade mellan december-april

U = Gudstjänst /Mässa & u = Övrig samling

Är det en övrig samling du saknar, kan du välja att delta på någon av dessa som är satta som nåndera (U/u)
Tillfällen som räknas som nåndera, är speciella och kan därför räknas till en övrig samling fast det är en gudstjänst/högmässa

 

 

Tips på Gudstjänster = U

14.4 Palmsöndagens familjemässa kl. 12 i Kyrkslätts kyrka

18.4 Skärtorsdagens kvällsmässa kl. 18 i Kyrkslätts kyrka

18.4 Skärtorsdagens kvällsmässa kl. 19.30 i Haapajärvi kyrka

19.4 Långfredagens Korsvägs andakt kl. 12 i Kyrkslätts kyrka

21.4 Påskdagens mässa kl. 12 i Kyrkslätts kyrka

22.4 Annandag påsk - Tvåspråkig scoutmässa kl. 16 i Kyrkslätts kyrka