Ungdomar

VAR MED OCH PÅVERKA!

Genom att anmäla dig med till Ungdomens Kyrkodagar (UK), har du möjlighet att som vår församlings representant och tillsammans med unga från hela Borgå stift, diskutera, debattera och ta beslut som garanterat uppmärksammas i kyrkan. En unik möjlighet att göra ungas röster hörda och att vara med och påverka både kyrkan och samhället. Kyrkslätts svenska församling får skicka 8 delegater, vill du vara en av dem?

Du behöver vara konfirmerad, under 30 år gammal och medlem i en evangelisk-luthersk församling.

Tveka inte, kom med!

Här finns mera info: Ungdomens kyrkodagar - evl.fi