Ungdomssamlingar på Hörnan och Ellen

Planeringen av ungdomssamlingar och annan verksamhet pågår och vi uppdaterar informationen inom kort på denna sida. I planeringen tas alla rekomendationer i beaktande som finns för tillfället från olika myndigheter.

Tamburen på Hörnan med många skor och rockar.
Affichen för Höstdagarna 2021

Kom med till HÖSTDAGARNA 2021

i år live i Toijala 5-7 november med temat Längta!

För att anmäla dig till årets HD, fyll i denna blankett.

www.hostdagarna.fi hittar du också foton och videon från tidigare år

Ungdomens Kyrkodagar – en påverkningskanal för dig som vill påverka hur kyrkan och samhället ska se ut i framtiden

Vill du som är konfirmerad och mellan 15 och 29 år, vara en av Kyrkslätts svenska församlings unga representanter på UK 2022?

Dagarna ordnas på Lärkkulla i Karis 20-23.1.2022 och förhandsinfo kan du läsa via följande länk: Ungdomens kyrkodagar - evl.fi

Anna svarar på frågor och mer information på kommande

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan