Tambur med mycke skor och rockar

Ungdomssamlingar på Hörnan och Ellen

Ungdomssamlingar för högstadieålder

Under hösten kommer vi att ha några ungdomssamlingar med ett speciellt tema

Samlingarna är på onsdagar på Hörnan mellan kl. 15-17

Ungdomskvällar i Ellen

Ett sammarbete mellan Kyrkslätts finska församling och Kyrkslätts svenska församling

Öppet en gång i månaden på fredag kväll mellan kl. 18-22

Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.