Tamburen på Hörnan med många skor och rockar.

Ungdomssamlingar på Hörnan och Ellen

Planeringen av ungdomssamlingar och annan verksamhet pågår och vi uppdaterar informationen inom kort på denna sida. I planeringen tas alla rekomendationer i beaktande som finns för tillfället från olika myndigheter.

 

Församlingarnas verksamhet har omformat sig under coronaepidemin. Vi betjänar fortsättningsvis, med nya anvisningar. Du hittar den senaste informationen på coronasidan.

Ungdomens Kyrkodagar – en påverkningskanal för dig som vill påverka hur kyrkan och samhället ska se ut i framtiden

Vill du som är konfirmerad och mellan 15 och 29 år, vara en av Kyrkslätts svenska församlings unga representanter på UK 2021?

Dagarna ordnas online 22-23 januari och i mån av möjlighet är Hörnan öppen.

Anmäl ditt intresse till Anna senast 30.12.  och fråga om det är något du undrar över.

 

Mera info kan du läsa här UK 2020 - evl.fi

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan