Ungdomssamlingar på Hörnan och Ellen

Tamburen på Hörnan med många skor och rockar.

Ungdomens Kyrkodagar – en påverkningskanal för dig som vill påverka hur kyrkan och samhället ska se ut i framtiden

Vill du som är konfirmerad och under 30 år, vara en av Kyrkslätts svenska församlings unga representanter på UK 2022?  

Dagarna ordnas på Lärkkulla i Karis 21-24.4.2022 och mera om evenemanget kan du läsa via följande länk:  Ungdomens kyrkodagar - evl.fi

Anmäl ditt intresse till Anna som också svarar på frågor. 

Temasången för UK 2022 har valts, den är Vår Gud ger oss frihet. Du kommer till den via länken/bilden nedan

17.3. Ungdomssamling i Ellen, öppet kl. 15-17

Program kl. 15.30 – 16.30, vi bekantar oss med insamlingen Gemensamt Ansvar och diskuterar kring temat ”Bidra till min morgondag”. Vad säger unga röster i

Kyrkslätt?

Tag kontakt

Ungdomsarbetsledare

Koordinator för skriftskolan