Församlingens barnledare


Jenny Airaksinen

Barn- och ungdomsdiakon samt FRANS

Kontakta mig i frågor kring diakoni och hjälp, verksamhet för barnfamiljer med barn i åldern 0-12år, scouting, samarbete med lågstadium i Kyrkslätt, vår vänförsamling Risti och lediga jobb inom klubbverksamheten.


Mikaela Ståhl-Kokkola

Barnledare

Kontakta mig i frågor som gäller daghemsmentorering, besök till daghem och förskolor samt klubbverksamhet för skolbarn.