Församlingens sekreterare


Jan-Erik "Janne" Strömberg

Församlingsassistent

Anträffbar vardagar enligt pastorskansliet öppethållningstider Församlingsrådets sekreterare