Församlingens sekreterare


Församlingssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster

Tjänstledig till 30.6.2020 Du kan kontakta pastorskansliet 040 350 8213 eller församlingsassistenten 0400 828 547


Kansliföreståndare
Församlingsarbetets specialtjänster Personaltjänster