Församlingens sekreterare


Jan-Erik Strömberg

Församlingsassistent

Anträffbar vardagar enligt pastorskansliet öppethållningstider
Församlingsrådets sekreterare