Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Kyrkklockorna i St Mikaels kyrka i Kyrkslätts ringer för fred

20.9.2018 15.03

Klockan i St Mikaels kyrka i Kyrkslätt

På den internationella fredsdagen fr 21.9.2018 kl. 19 ringer kyrkklockorna runt omkring i Europa för att påminna om fred och om kulturarvets betydelse i Europa och världen.

Klockringning i kyrkklockorna har långa traditioner i hela Europa. Klangen i klockorna har angett takten för både det jordiska och religiösa livet: klockringning hör till många ceremonier, men genom att ringa för man också ut budet om tidens gång i vardagen. Klangen i klockorna uppväcker många minnen hos oss och ljudet av klockorna är viktigt för många. Seden och vanan med klockringning är en del av både det lokala och europeiska kulturarvet.

Gemensam klockringning -händelsen är en del av det Europeiska kulturårets händelser, som tyska kulturjournalister har arbetat fram.

St Mikaels kyrka i Kyrkslätt deltar i klockringningen under 15 minuter.

« Till nyhetslistan