Församlings nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från församlingen och samfälligheten

Pastorskansliet stänger kl. 11.45 29.11

14.11.2018 09.12

Pastorskansliet har stängt, onsdag 14.11 p.g.a de anställdas utbildningsdag

« Till nyhetslistan