Församlingen är närvarande med dig i livets olika stunder av gläjde och sorger.