Till nyhetslistan

Tjäle ännu i jorden på gravgårdarna - vattnet påkopplas kanske inte till morsdag.

Kukkia Rajakummussa 2.5.2022.jpg

Blommor i Råkulla begravningsplats.

Tjäle ännu i jorden på gravgårdarna, vattnet påkopplas kanske inte till morsdag.

Kyrkobacken grönskar redan: där blommar både hyacinter och scillor. I Råkulla blommar sippor och vårens första lökväxter och även i Haapajärvi har vårblomningen börjat.

Traditionellt har vattnet påkopplats på gravgårdarna till morsdag, men i år är det exceptionellt ännu tjäle i jorden och frost har utlovats för de kommande nätterna. Av denna orsak kan öppnandet av vattenledningarna dröja till nästa vecka.

3.5.2022 13.46