Till nyhetslistan

Kyrkslätt har två vägkyrkor

20.6.2022 09.30

Efter en paus på ett par år kan man igen besöka vägkyrkor i Kyrkslätt. Sankt Mikaels kyrka i Kyrkslätt och Haapajärvi kyrka i norra Kyrkslätt är öppna på sommaren. En vägkyrkoguide finns på plats.

Kyrkslätts kyrka är öppen som vägkyrka 27.6.-26.8.2022, mån-fre kl. 14 - 19

Haapajärvi kyrka är öppen som vägkyrka 27.6.-29.7.2022, mån-sön kl. 11 - 17

I vägkyrkorna kan man hämta andan en stund, bli stilla eller gå runt för sig själv. I kyrkorna hålls även regelbundet gudstjänster och kyrkliga förrättningar. Kyrkornas öppettider kan tillfälligt ändras på grund av församlingssammankomster och kyrkliga förrättningar (bröllop, begravningar osv.).

Gudstjänster

I Kyrkslätts kyrka hålls finskspråkiga gudstjänster söndagar kl. 10. Svenskspråkiga gudstjänster hålls i juli i Haapajärvi kyrka (i norra Kyrkslätt) kl. 10. I Kyrkslätts kyrka kan konfirmationshögmässor hållas även vid andra tidpunkter.

I Haapajärvi kyrka hålls finskspråkiga gudstjänster kl. 12. Svenskspråkiga gudstjänster kl. 10.

Välkommen till kyrkan!

 

Tiekirkot.fi

Kyrkslätts kyrka

Haapajärvi kyrka