Till nyhetslistan

Diakonins logo.

Kyrkans hjälpverksamhet, alltså diakonin, firar 150-årsjubileum 2022

30.8.2022 11.07

1.9.2022 har det gått exakt 150 år sedan Finlands första diakonissa, Mathilda Hoffman, vigdes till sin tjänst och därför firar den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland nu diakonins jubileumsår.

“Under jubileumsåret står framför allt diakonins vigningstjänst, ett professionellt diakoniarbete och alla de som verkar för diakonin i centrum. Varje kristen kan arbeta diakonialt inom sitt område genom att visa omsorg i vardagen. Församlingarnas diakoniarbete möjliggör ett starkt engagemang och fungerar som en viktig organisatör av frivilligverksamhet. En diakonal kyrka inspirerar och rustar församlingarna och deras medlemmar så att de kan förverkliga kärleken till nästan och främja ett människovärdigt liv.” (källa: Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands nätsida evl.fi)

 

De evangelisk-lutherska församlingarna i Kyrkslätt arbetar och firar tillsammans. Under hösten syns diakonins jubileumsår på olika sätt:

  • Torsdag 1.9 kl.15-18 blir det torgfest på torget utanför Kyrkslätts kyrka. Torgfesten bjuder på levande musik, grillkorv, våfflor, kaffe och saft. Det utlovas även en gitarrauktion till förmån för diakonin. Kommunens vård- och omsorgsdirektör håller tal och diakoniarbetarna delar ut Pro diaconia-medaljer till aktörer som jobbat för den lokala diakonin. Torgfesten är öppen för alla.
  • Torsdag 1.9 lyser Kyrkslätts kommun upp Kyrkslätts vattentorn i grönt under kvällen och natten. Grönt är färgen på diakoniarbetarens tjänstekläder.
  • Utanför diakonikansliet på Torgvägen står en snällvägg sedan ett halvt år tillbaka. På Wall of Kindness-knaggarna kan man hänga en hel och ren jacka man vill donera, och den som behöver en jacka kan anonymt plocka med sig ett plagg.
  • Söndag 4.9 kl.11 firas diakonins jubileumsmässa i Kyrkslätts kyrka. Församlingarnas långvariga och numera pensionerade diakoniarbetare Gunne Pettersson och Helvi Vuolasmaa håller en dialogpredikan under mässan. Efter mässan bjuds det på kyrkkaffe.
  • I oktober 2022 uppförs en kyrkoföreställning om Kyrkslätts första diakonissa, Ellen Grahn. För manus och regi står Liisa Kosonen och föreställningen förverkligas av frivilliga inom församlingen.  
  • Under jubileumsåret delas Pro diaconia-medaljer ut till personer och aktörer som genom sin verksamhet förtjänstfullt har främjat diakonins värden.

 

Diakoniarbetet är kyrkans sociala hjälpverksamhet och dess grund är att erbjuda ett helhetsbaserat stöd för den hjälpbehövande. Ett omistligt värde i diakoniarbetet är varje människas rätt att bli hörd och sedd som den man är.

Behöver du mathjälp eller annat slags stöd? Församlingens diakoni betjänar via tidsbeställning i Kyrkslätts centrum, Masaby och Veikkola. Ring Diakonihjälpen på telefonnummer 050 478 4227. Lämna ett röstmeddelande på svararen med dina kontaktuppgifter om vi inte kan svara genast, så ringer vi upp dig och kommer överens om en tid.