Till nyhetslistan

VÅRA ALTARE ÄR ÖPPNA FÖR ALLA

Församlingsrådet i Kyrkslätts svenska församling beslöt enhetligt vid sitt möte 12.12.2022 att alla kyrkor och övriga utrymmen där Kyrkslätts svenska församling verkar i Kyrkslätt är öppna för kyrklig vigsel eller välsignelse av äktenskap av samkönade par.

Vigsel bild.jpg

Beslutet gäller de förrättningar där den ena eller båda är församlingens medlemmar.

Beslutet är i enligheten med Evangeliskt-lutherska kyrkan i Finlands helhetsstrategi ”Öppna dörrar”. Strategin talar om en kyrka där alla är välkomna. Samfälligheten i Kyrkslätt har också utlyst sina fastigheter och utrymmen till ”Områden som är fria från diskriminering”.

Kampanjen Område fritt från diskriminering uppmuntrar alla deltagare att fundera över vad icke-diskriminering innebär för dem, på vilka sätt likabehandling kan främjas och hur organisationen går till väga om någon upplever sig ha blivit diskriminerad.

Församlingsrådets beslut om att öppna upp kyrkorna för vigsel av samkönade är ett led i att skapa en kyrka som är jämlik för alla.

13.12.2022 14.38