Till nyhetslistan

Jubileumsåret går mot sitt slut men behovet av diakoni fortgår

Den evangelisk-lutherska kyrkan har under 2022 firat diakonins jubileumsår för att uppmärksamma att det gått 150 år sedan Finlands första diakonissa Mathilda Hoffman vigdes till sitt ämbete. I Kyrkslätt har jubileet firats på många olika sätt. När året snart är till ända står det klart att diakoniarbetet behöver fortsätta utvecklas för att möta samhälleliga utmaningar.

Jenny och Sus.jpg

I Kyrkslätt har mottot för den svenska och finska församlingen under jubileumsåret varit ”Med dig – för dig”.

Jubileumsåret har hörts och synats på olika sätt i kommunen, och även gett diakoniarbetarna en chans att testa på nya verksamhetsformer. En satsning på uppsökande verksamhet och större synlighet i sociala medier har präglat hela året, liksom en rad konkreta projekt som förverkligats.

Under vårvintern restes en snällvägg, ”Wall of kindness”, utanför diakonikansliet tack vare talkokrafter och donerat byggmaterial. På väggen har Kyrkslättsborna kunnat hänga hela och rena jackor som människor i behov av ett varmt plagg sedan fått plocka med sig.

I april ordnade diakoniarbetarna en festmiddag på Ljungheda för ett hundratal inbjudna personer som fick njuta av god mat, musik och varm samvaro.

På den officiella festdagen, den första september, bjöds kommuninvånarna på stor torgfest med tillhörande gitarrauktion. Auktionen inbringade över 350 euro till förmån för diakonin. Samma kväll lystes kommunens vattentorn upp i grönt, som är färgen på diakoniarbetarens tjänsteskjorta.

I september firades också en tvåspråkig jubileumsmässa på lätt språk, där två av Kyrkslätts tidigare och långvariga diakoniarbetare, Gunne Pettersson och Helvi Vuolasmaa, höll en dialogpredikan.

I oktober uppfördes en pjäs i Sankt Mikaels kyrka om Kyrkslätts första diakonissa, Ellen Grahn. Föreställningarna inbringade över 7000 euro i biljettintäkter som, via församlingens diakoniarbete, går till mindre bemedlade familjer och ensamstående i Kyrkslätt.

Diakoniarbetet i Kyrkslätt når cirka 2500 hushåll (familjer och ensamstående) i år. Hjälpbehovet har vuxit avsevärt under det gångna året. Höjda energi- och matpriser, i kombination med höjda räntor och stigande inflation, märks i form av fler hjälpsökande.

Glädjande nog finns det en utbredd givmildhet bland Kyrkslättsborna och en stor vilja att hjälpa andra. Inför julen har många föreningar, företag och privatpersoner donerat presentkort, julklappar, livsmedel, julgotter och hygienartiklar till församlingens diakoni. Julklapparna delas ut till barnfamiljer, unga och andra i behov av hjälp och stöd.

Alla människor kan göra gott i sin närkrets. Att erbjuda en granne ett handtag, att ringa en ensam släkting eller hänga en jacka på snällväggen är att omsätta kärleken till nästan i vardagen. Genom församlingen kan var och en också hitta olika slags frivilliguppgifter. Vill man donera torrvaror eller presentkort – eller diskutera andra tänkbara sätt att hjälpa - är det bara att ringa Diakonihjälpen på 050-4784227. Ett konkret tips är också att bidra till den nationella insamlingen Gemensamt ansvar.

Utan frivilliga eldsjälar skulle mycket gott bli ogjort. Under jubileumsåret har den svenska församlingen därför valt att premiera Annika Bonney och Brita Romsi med varsin Pro diaconia-medalj för betydande medmänskliga insatser. Båda har jobbat både för det lokala samhället och för den internationella diakonin.

I december delas Pro diaconia-medaljer också ut till fem lokala matbutiker som stött mindre bemedlade invånare via donerade livsmedel till diakoniarbetet. Medaljerna går till K-Citymarket Kyrkslätt, Prisma Kyrkslätt, Sale Kyrkslätt, Sale Lindal, K-market Masaby och S-market Masaby.

Diakonin är en pålitlig samarbetspartner och samarbetar intensivt med kommunen och andra aktörer. I maj i år ordnade församlingen tillsammans med Röda korset, Life in Kirkkonummi, kommunen och andra instanser, ett informationstillfälle i kommunhuset för dem som flytt kriget i Ukraina.

Diakonin har likaså samarbetat med först Hotell Silmu i Evitskog och nu mottagningscentralen i Masaby kring mottagandet av flyktingar till kommunen.

Tillsammans med Röda korset och Life in Kirkkonummi lämnade församlingarna också in en motion till kommunfullmäktige i våras om att kommunen borde anställa en integrationskoordinator - ett arbete som nu ger resultat i form av en ny kommunal koordineringstjänst.

Diakoniarbetarna kallas ibland för kyrkans socialarbetare, men uppdraget är djupare och ansvaret bredare än så. I centrum står det kristna budskapet och förverkligandet av kärleken till nästan. Diakonin stöder människors andliga tillväxt, erbjuder samtalsstöd och rådgivning i livets olika skeden.

Diakonin utvecklas och förnyas ständigt för att kunna stå till tjänst så ändamålsenligt som möjligt. Här gäller också för diakonin att vara proaktiv i den samhälleliga utvecklingen och diskussionen, och arbeta för rättvisa, jämlikhet och rättvisa strukturer i samhället.

Även om arbetet har förändrats under de senaste 150 åren består grunden i det diakonala uppdraget: Att hjälpa och stöda fattiga, sjuka och utslagna. Det uppdraget preciseras i Kyrkoordningen så här: ”Församlingen och dess medlemmar skall utföra diakoniverksamhet, vars syfte är att ge en sådan hjälp som betingas av kristlig kärlek, särskilt till dem vars nöd är störst och vilka inte får någon annan hjälp.”

19.12.2022 16.18